MUSEUM FÖR FORNTIDA HANTVERK

En av platserna som ingår i Cav. Loccas museumtur ligger inne på en gårdsplan typisk för Guardabosone.

Huset som är hem åt detta Museum för forntida hantverk är en gammal byggnad, uppfört på 1700-talet, med sin lokala karaktär helt bevarad.

Den här byggnaden är viktig därför att den står som ett konkret bevis för den lokala etnografin.

Varje rum på de tre våningarna som är öppna för besökare har en samling speciella forntida hantverk från regionen.

Kulturarvet som visas i det här museet utmärks av en viktig samling redskap och verktyg; bevis på forntida hantverkskunskap av smeder, snickare, skulptörer, skomakare och bönder.

BYGGNADEN

Trevåningshus byggt på 1700-talet.

Category

Guardabosone